19/12/14

Onde mellor que "á calor dos libros"?

http://www.oleiros.org/c/document_library/get_file?p_l_id=14092&folderId=122559&name=DLFE-20605.pdf


Clicando na imaxe iredes dereitos cara a guía do Nadal das bibliotecas municipais de Oleiros: 66 libros e dvd que están á vosa disposición nas distintas bibliotecas do concello. O persoal responsable das bibliotecas de Oleiros, que confeccionou esta guía, afirma no seu blog que a súa proposta de lecturas para o Nadal constitúe "unha escolla de creacións de autoras e autores galegos, españois e internacionais, para distintos gustos, intereses, preferencias e idades. Bos libros e películas para gozar e compartir".
Excelentes suxestións as desta guía, que teñen a avantaxe de estar moi cerquiña de todos vós, á volta da esquina (e por 0 euros).

Pero se sodes do tipo tiquismiquis e precisades explorar e remexer títulos e títulos antes de quedarvos cunha opción, neste enlace  do  blog das Bibliotecas Escolares de Galicia atoparedes máis, moitas máis suxestións
Libros, música, cine... en tempos fríos.


18/12/14

Polo dereito dos nenos e nenas de todo o mundo a educarse en paz

Procedencia da imaxe
  
Ante o atentado a unha escola de Peshawar, en Pakistán, que tivo como consecuencia 142 persoas mortas, 132 delas nenos e adolescentes, os profesores e profesoras do IES María Casares queremos amosar a nosa solidariedade cos alumnos, pais e nais e con todo o persoal do centro de Peshawar. Compartimos o seu sufrimento polo brutal atentado contra a vida, a inocencia, a liberdade, a educación, o coidado, o futuro, a esperanza, a alegría. Un atentado perpetrado por aqueles que deixaron as aulas, a biblioteca, o salón de actos, a escola enteira, che de cadáveres, berros de dor, sangue, destrución, balas, granadas, desesperación e silencio aterrado.
A barbarie destes actos non ten xustificación algunha. Os terroristas irrompen coa destrución salvaxe e deixan a mudez horrorizada porque a lingua non ten palabras. Por iso berramos co silencio o noso noxo ante o sinsentido desta nova masacre de inocentes e esiximos a quen corresponda que adopte as medidas precisas para que os nenos e nenas de calquera credo, de calquera calquera orixe social ou xeográfica, poidan medrar e educarse en paz.

Procedencia da imaxe: BBC


A noticia do atentado no xornal El País
Al menos 132 escolares muertos en un ataque talibán en Pakistán

5/12/14

Concurso de guións contra a violencia de xénero

Procedencia da imaxe

Esta vez é a Deputación de A Coruña quen vos invita a participar nun concurso de guións para curtametraxes a tod@s cant@s teñades entre 14 e 18 anos. O tema ten que estar relacionado coa prevención da violencia de xénero. Podedes participar de xeito individual ou en grupo (máximo 6 persoas por grupo) e terá que supervisar o voso traballo algún profesor ou profesora do centro. Se gañades, recibiredes como premio un curso práctico de realización de curtas no que se producirá o vídeo baseado no voso guión. Animámosvos, logo, a que participedes neste interesante concurso e recordámosvos que na biblioteca estamos para axudarvos no caso de que o precisedes, tanto neste concurso coma en calquera outro dos que vos daremos conta ao longo do curso.


 Para máis información: 

http://www.dicoruna.es/dicoruna-noticia/servlet/Noticias?lang=gl&accion=2&ver=19&nid=19932
http://bop.dicoruna.es/bopportal/cambioBoletin.do?fechaInput=25/11/20143/12/14

Convócase o "XXXIII Certamen Literario Roquetas de Mar"
Como en anos anteriores chéganos por correo electrónico a invitación a participar no certame literario Roquetas de Mar que convoca alá por terras almerienses o IES Sabinar.
Foto dos gañadores da anterior edición na modalidade de poesía publicada en La Voz de Almería

E como non atopo en ningún sitio do cibercosmos as bases da presente edición deste certame, vou e cópioas para vós do pdf que nos enviaron por correo electrónico. Aí van:

Bases del XXXIII Certamen Literario Roquetas de Mar
1. Pueden concurrir los alumnos matriculados en el actual curso 2014 – 2015 en cualquier IES, tanto público como privado, del Estado Español.
2. Los trabajos presentados serán originales e inéditos. Estarán firmados con seudónimos y, en sobre aparte, aparecerá el mismo seudónimo. En su interior constará la identidad del autor: nombre, edad, dirección, teléfono, correo electrónico, DNI del alumno, centro en el que estudia, curso y el nombre y DNI de un profesor que avale la originalidad del escrito presentado.
3. La edad de los concursantes estará comprendida entre los 14 y 20 años, ambas edades inclusive.
4. Se establecen dos modalidades: Poesía y Cuento. En poesía la extensión será de un poema o conjunto de poemas, de un mínimo de 50 versos y un máximo de 100 versos; y en la modalidad de cuento, tendrá un máximo de 5 folios.
5. Sólo se podrá presentar un trabajo por modalidad.
6. Para cada modalidad se establecen tres premios. La dotación de cada uno de ellos será la siguiente:
Poesía
1º- 800 €
2º- 600 €
3º- 400 €
Cuento
1º- 800 €
2º- 600 €
3º- 400 €
El jurado se reserva la potestad de declarar desierto alguno de estos premios o la de conceder cuantos accésits considere oportunos.
7. Los trabajos se presentarán, adecuadamente grapados o encuadernados, en seis copias distintas, mecanografiados a doble espacio, y estarán escritos, inexcusablemente, en lengua castellana. Se enviarán por correo a la siguiente dirección:
I.E.S. “SABINAR” de Roquetas de Mar
C/ Pío Baroja, s/n. Apdo. de correos 70
04740 ROQUETAS DE MAR (Almería)
Referencia: Certamen Literario
8. No se admitirán los trabajos que incumplan los puntos 2 y 5 de estas bases.
9. Los trabajos deberán presentarse en tamaño DIN A-4, a una sola cara y con letra Arial 10 o Times New Roman 12.
10. El plazo de entrega de los trabajos finalizará el día 15 de febrero de 2015.
11. El fallo del jurado se hará público en la página web del centro (www.ies-sabinar.com) los días previos a Semana Santa y se comunicará personalmente a los ganadores. La fecha de la entrega de los premios está prevista para el 24 de abril de 2015.
12. Los trabajos premiados y aquellos que se estimen oportunos quedarán a disposición de la Comisión Organizadora para su publicación en un libro colectivo. Las restantes obras no se devolverán ni se mantendrá correspondencia con los participantes.
13. La asistencia del autor a la entrega de premios y lectura de la obra premiada serán obligatorias. La no asistencia implica la pérdida de la dotación económica del premio.
14. El hecho de participar en este Certamen supone la aceptación de las bases, así como la decisión inapelable del jurado.
Roquetas de Mar, diciembre de 2014
 Cualquier duda o cuestión se puede remitir a: certamenliterario@correo.ies-sabinar.com

2/12/14

Quino e Mafalda nos corredores do IES María Casares

Non quixemos que rematase o ano sen deixar unha humilde mostra da nosa adminación polo humorista arxentino Quino e o seu eterno personaxe de Mafalda. De aí que vexades estes días os corredores do instituto tapizados de viñetas da contestataria nena arxentina. As que figuran a continuación son só dúas mostras do que vos estou contando.
Procedencia da imaxe


A continuación reprodúzovos o texto que acompaña á exposición, onde facemos un breve repaso da vida e obra deste xenial humorista arxentino.

QUINO
Joaquín Salvador Lavado Tejón, nado en Guaymallén, Arxentina, en 1932, enterouse de que se chamaba Joaquín cando a súa nai foi matriculalo na escola e sentiu que o falaban del con ese nome… (!)
Estudou Belas Artes e pronto comezou a súa carreira como debuxante gráfico, as súas tiras cómicas aparecían en anuncios publicitarios e en xornais, pero non lle foi fácil atopar traballo fixo. Colaborou con moitos xornais e revistas satíricas ata que chegou a tranquilidade económica, xa nos anos 60.
En 1963, a fábrica de electrodomésticos Mansfield contratouno para unha campaña publicitaria, Quino creou a súa famosa Mafalda (tiña que empezar pola M- da Mansfield), unha nena preocupada pola política mundial, polo absurdo da condición humana e moi crítica coa estupidez. Curiosamente, nunca foi empregada en publicidade, non gustou (!)
Mafalda e os seus amigos (Guille, Felipe…) viron a luz en xornais de Bos Aires dende 1964 ata 1967. En 1971 chegou a España e dende aquí a toda Europa.
De seguido foi adaptada a debuxos animados para cine e tv.
A despedida de Mafalda chegou no 1973 pero segue sendo un símbolo na loita polos dereitos humanos.
Mafalda é pesimista, ácida e irreverente na súa inocencia, pero ten sempre un fondo tenro, é unha humanista.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...