19/12/14

Onde mellor que "á calor dos libros"?

http://www.oleiros.org/c/document_library/get_file?p_l_id=14092&folderId=122559&name=DLFE-20605.pdf


Clicando na imaxe iredes dereitos cara a guía do Nadal das bibliotecas municipais de Oleiros: 66 libros e dvd que están á vosa disposición nas distintas bibliotecas do concello. O persoal responsable das bibliotecas de Oleiros, que confeccionou esta guía, afirma no seu blog que a súa proposta de lecturas para o Nadal constitúe "unha escolla de creacións de autoras e autores galegos, españois e internacionais, para distintos gustos, intereses, preferencias e idades. Bos libros e películas para gozar e compartir".
Excelentes suxestións as desta guía, que teñen a avantaxe de estar moi cerquiña de todos vós, á volta da esquina (e por 0 euros).

Pero se sodes do tipo tiquismiquis e precisades explorar e remexer títulos e títulos antes de quedarvos cunha opción, neste enlace  do  blog das Bibliotecas Escolares de Galicia atoparedes máis, moitas máis suxestións
Libros, música, cine... en tempos fríos.


18/12/14

Polo dereito dos nenos e nenas de todo o mundo a educarse en paz

Procedencia da imaxe
  
Ante o atentado a unha escola de Peshawar, en Pakistán, que tivo como consecuencia 142 persoas mortas, 132 delas nenos e adolescentes, os profesores e profesoras do IES María Casares queremos amosar a nosa solidariedade cos alumnos, pais e nais e con todo o persoal do centro de Peshawar. Compartimos o seu sufrimento polo brutal atentado contra a vida, a inocencia, a liberdade, a educación, o coidado, o futuro, a esperanza, a alegría. Un atentado perpetrado por aqueles que deixaron as aulas, a biblioteca, o salón de actos, a escola enteira, che de cadáveres, berros de dor, sangue, destrución, balas, granadas, desesperación e silencio aterrado.
A barbarie destes actos non ten xustificación algunha. Os terroristas irrompen coa destrución salvaxe e deixan a mudez horrorizada porque a lingua non ten palabras. Por iso berramos co silencio o noso noxo ante o sinsentido desta nova masacre de inocentes e esiximos a quen corresponda que adopte as medidas precisas para que os nenos e nenas de calquera credo, de calquera calquera orixe social ou xeográfica, poidan medrar e educarse en paz.

Procedencia da imaxe: BBC


A noticia do atentado no xornal El País
Al menos 132 escolares muertos en un ataque talibán en Pakistán

5/12/14

Concurso de guións contra a violencia de xénero

Procedencia da imaxe

Esta vez é a Deputación de A Coruña quen vos invita a participar nun concurso de guións para curtametraxes a tod@s cant@s teñades entre 14 e 18 anos. O tema ten que estar relacionado coa prevención da violencia de xénero. Podedes participar de xeito individual ou en grupo (máximo 6 persoas por grupo) e terá que supervisar o voso traballo algún profesor ou profesora do centro. Se gañades, recibiredes como premio un curso práctico de realización de curtas no que se producirá o vídeo baseado no voso guión. Animámosvos, logo, a que participedes neste interesante concurso e recordámosvos que na biblioteca estamos para axudarvos no caso de que o precisedes, tanto neste concurso coma en calquera outro dos que vos daremos conta ao longo do curso.


 Para máis información: 

http://www.dicoruna.es/dicoruna-noticia/servlet/Noticias?lang=gl&accion=2&ver=19&nid=19932
http://bop.dicoruna.es/bopportal/cambioBoletin.do?fechaInput=25/11/20143/12/14

Convócase o "XXXIII Certamen Literario Roquetas de Mar"
Como en anos anteriores chéganos por correo electrónico a invitación a participar no certame literario Roquetas de Mar que convoca alá por terras almerienses o IES Sabinar.
Foto dos gañadores da anterior edición na modalidade de poesía publicada en La Voz de Almería

E como non atopo en ningún sitio do cibercosmos as bases da presente edición deste certame, vou e cópioas para vós do pdf que nos enviaron por correo electrónico. Aí van:

Bases del XXXIII Certamen Literario Roquetas de Mar
1. Pueden concurrir los alumnos matriculados en el actual curso 2014 – 2015 en cualquier IES, tanto público como privado, del Estado Español.
2. Los trabajos presentados serán originales e inéditos. Estarán firmados con seudónimos y, en sobre aparte, aparecerá el mismo seudónimo. En su interior constará la identidad del autor: nombre, edad, dirección, teléfono, correo electrónico, DNI del alumno, centro en el que estudia, curso y el nombre y DNI de un profesor que avale la originalidad del escrito presentado.
3. La edad de los concursantes estará comprendida entre los 14 y 20 años, ambas edades inclusive.
4. Se establecen dos modalidades: Poesía y Cuento. En poesía la extensión será de un poema o conjunto de poemas, de un mínimo de 50 versos y un máximo de 100 versos; y en la modalidad de cuento, tendrá un máximo de 5 folios.
5. Sólo se podrá presentar un trabajo por modalidad.
6. Para cada modalidad se establecen tres premios. La dotación de cada uno de ellos será la siguiente:
Poesía
1º- 800 €
2º- 600 €
3º- 400 €
Cuento
1º- 800 €
2º- 600 €
3º- 400 €
El jurado se reserva la potestad de declarar desierto alguno de estos premios o la de conceder cuantos accésits considere oportunos.
7. Los trabajos se presentarán, adecuadamente grapados o encuadernados, en seis copias distintas, mecanografiados a doble espacio, y estarán escritos, inexcusablemente, en lengua castellana. Se enviarán por correo a la siguiente dirección:
I.E.S. “SABINAR” de Roquetas de Mar
C/ Pío Baroja, s/n. Apdo. de correos 70
04740 ROQUETAS DE MAR (Almería)
Referencia: Certamen Literario
8. No se admitirán los trabajos que incumplan los puntos 2 y 5 de estas bases.
9. Los trabajos deberán presentarse en tamaño DIN A-4, a una sola cara y con letra Arial 10 o Times New Roman 12.
10. El plazo de entrega de los trabajos finalizará el día 15 de febrero de 2015.
11. El fallo del jurado se hará público en la página web del centro (www.ies-sabinar.com) los días previos a Semana Santa y se comunicará personalmente a los ganadores. La fecha de la entrega de los premios está prevista para el 24 de abril de 2015.
12. Los trabajos premiados y aquellos que se estimen oportunos quedarán a disposición de la Comisión Organizadora para su publicación en un libro colectivo. Las restantes obras no se devolverán ni se mantendrá correspondencia con los participantes.
13. La asistencia del autor a la entrega de premios y lectura de la obra premiada serán obligatorias. La no asistencia implica la pérdida de la dotación económica del premio.
14. El hecho de participar en este Certamen supone la aceptación de las bases, así como la decisión inapelable del jurado.
Roquetas de Mar, diciembre de 2014
 Cualquier duda o cuestión se puede remitir a: certamenliterario@correo.ies-sabinar.com

2/12/14

Quino e Mafalda nos corredores do IES María Casares

Non quixemos que rematase o ano sen deixar unha humilde mostra da nosa adminación polo humorista arxentino Quino e o seu eterno personaxe de Mafalda. De aí que vexades estes días os corredores do instituto tapizados de viñetas da contestataria nena arxentina. As que figuran a continuación son só dúas mostras do que vos estou contando.
Procedencia da imaxe


A continuación reprodúzovos o texto que acompaña á exposición, onde facemos un breve repaso da vida e obra deste xenial humorista arxentino.

QUINO
Joaquín Salvador Lavado Tejón, nado en Guaymallén, Arxentina, en 1932, enterouse de que se chamaba Joaquín cando a súa nai foi matriculalo na escola e sentiu que o falaban del con ese nome… (!)
Estudou Belas Artes e pronto comezou a súa carreira como debuxante gráfico, as súas tiras cómicas aparecían en anuncios publicitarios e en xornais, pero non lle foi fácil atopar traballo fixo. Colaborou con moitos xornais e revistas satíricas ata que chegou a tranquilidade económica, xa nos anos 60.
En 1963, a fábrica de electrodomésticos Mansfield contratouno para unha campaña publicitaria, Quino creou a súa famosa Mafalda (tiña que empezar pola M- da Mansfield), unha nena preocupada pola política mundial, polo absurdo da condición humana e moi crítica coa estupidez. Curiosamente, nunca foi empregada en publicidade, non gustou (!)
Mafalda e os seus amigos (Guille, Felipe…) viron a luz en xornais de Bos Aires dende 1964 ata 1967. En 1971 chegou a España e dende aquí a toda Europa.
De seguido foi adaptada a debuxos animados para cine e tv.
A despedida de Mafalda chegou no 1973 pero segue sendo un símbolo na loita polos dereitos humanos.
Mafalda é pesimista, ácida e irreverente na súa inocencia, pero ten sempre un fondo tenro, é unha humanista.

25/11/14

A primeira sentenza do "Recuncho da palabra"

Wisdom {FP}

A imaxe é de Will Steward e publicouse en flickr

Inaugura o Recuncho da palabra nada máis e nada menos que o sabio grego Demócrates cunha máxima moral que podemos considerar moi actual aínda que se compuxera hai máis de 2000 anos. Védea a continuación.


Todo está perdido cando os malos
 serven de exemplo e os bos de bulraO "Recuncho da palabra"

Procedencia da imaxe
 
Teño o gusto de vos presentar un novo espazo que a biblioteca acaba de poñer en marcha . Chamámoslle Recuncho da palabra e emplazámolo na entrada do salón de actos. Cópiovos a continuación as que podiamos considerar "instruccións de uso" deste novo espazo de creación:

Neste recuncho atoparedes de cando en vez palabras suxerente, versos, textos, imaxes...
a finalidade é que vos sirvan de inspiración e compoñades no caderno de Recuncho da palabra (repártense na biblioteca) comentarios, poemas, "colages", textos en prosa, reflexións, etc.
Deixádevos levar pola vosa imaxinación. Ao remate do curso haberá unha gratificación, material ou inmaterial...quen sabe?

21/11/14

Helena Villar Janeiro presenta o poemario "Remontar o río"Procedencia da imaxe
 Desde as bibliotecas municipais de Oleiros chéganos a invitación, que agradecemos, ao acto de presentación do libro de poemas Remontar o río, da escritora Helena Villar Janeiro, que terá lugar o vindeiro luns 24 de novembro ás 18:30 na biblioteca Rosalía de Castro, de Santa Cruz. Cópiovos a continuación o texto do email que se nos envíou:

Un libro especial formado por poesías de Helena Villar Janeiro e ilustracións de Luz Darriba. Fermoso poemario que describe unha viaxe da autora ao longo do Danubio. O feito de que o barco fose contracorrente suscítalle a ídea de remontar o propio río do tempo. 
A poeta pensou desde os inicios que sería un libro especial, porque o consideraba a súa manda poética, e debía estar complementado cunha visión artística.  Luz Darriba, a artista elixida, desenvolveu un proxecto moi orixinal arredor dos textos, simbolizando o río co formato dun libro despregable no que a poesía flúe por unha marxe, á dereita, e a ilustración en augada sobre negro vai acompañándoa pola esquerda. O conxunto conforma un libro artesanalmente singular, co papel dunha soa peza, pregado, que fai del un obxecto de arte moi atractivo.
Invítase a asistir a esta presentación a todas as persoas que o desexen .

Procedencia da imaxe

18/11/14

Le o primeiro capítulo de "¡Abajo el colejio!"


Procedencia da imaxe


Unha das novas adquisicións da nosa biblioteca, ¡Abajo el colejio!, de Geoffrey Willans e Ronald Searle, é o que di un libro gamberro. O seu protagonista, Nigel Molesworth odia  o seu colexio, o San Custodio, fundado segundo nos conta "por un lunático no 1836" e no que estuda en réxime de internado el mesmo, o seu compinche Peason e o seu irmán pequeno, Molesworth-2. Outra bête noire do protagonista é a ortografía pola que sente unha falta de respecto total e absoluta. Lede como proba o comenzo do primeiro capítulo:

Yo soy este, nigel molesworth, el terror de San Custodio que es mi colejio. Es un sitio húmedo y cutre como voy a dejar claro (espero), aunque en realidad todos los colejios son iguales. En San Custodio hay bastonazos, latín, geografía, historia, mates, geometría, direztores, un perro que vive en el colejio, salchichas misteriosas, mi hermano molesworth-2 y sobretodo profes por todas partes. Lo único bueno de el colejio son los chicos que son nobles y valientes y no le tienen miedo a nada aunque tanbién hay enpollones, habusones, barbilindos, gordos y palurdos con los que no me queda mas remedio que tratar. En realidad el colejio es un balle de lágrimas. COMO BERÁS A CONTINUACIÓN.
 
Procedencia da imaxe Fonte: El País / blogs Cultura

Clicando no seguinte enlace podes acceder ao primeiro capítulo deste clásico da literatura infantil británica, por cortesía da editorial Impedimenta. E se o queres ler completo, retírao da sección de novidades da biblioteca.

11/11/14

"Hijos del ancho mundo", "El festín de Babette" e "¡Abajo el colejio!", novidades deste outono

Tres títulos acabo de incorporar ao noso taboleiro de Novidades en Pinterest, todos eles moi, moi atractivos: "Hijos del ancho mundo", de Abraham Verghese, "El festín de Babette", de Isak Dinesen, e ¡Abajo el colejio!, de  Geoffrey Willans e Ronald Searle. Todos están á vosa disposición na mesa de Novidades da biblioteca.
 

Procedencia da imaxe

  

Procedencia da imaxe


 

Procedencia da imaxe
 

7/11/14

Diario de lectura de "A evolución de Calpurnia Tate"Vede aquí unha copia dixital do diario de lectura de A evolución de Calpurnia Tate para clubistas rezagados/as que non recolleron a súa  copia impresa na última reunión do Club de Lectura. Clicade na imaxe para obter un pdf do diario completo e lembrade que non tendes por que cubrilo de pe a pa: abonda con que anotedes un par de citas, ou tres,  que sexan substanciosas e dignas de recordar.


https://drive.google.com/?urp=http://www.google.es/accounts/Logout2?hl%3Den_US%26ser&pli=1#my-drive

Diario de lectura de "Fahrenheit 451"

Este post vai dirixido á xente do club de lectura "María Casares" que aínda non ten o  seu exemplar do diario de lectura de "Fahrenheit 451". Se clicades na imaxe accederedes a un pdf co diario completo. Lembrade que non tendes que cubrir todos os espazos que vos reservamos para citas: con tres ou catro chega. Logo, con todas as vosas aportacións, procuraremos elaborar unha presentación que publicaremos neste blog.

https://drive.google.com/?urp=http://www.google.es/accounts/Logout2?hl%3Den_US%26ser&pli=1#my-drive

Chegaron os reforzos de "Fahrenheit 451"As bibliotecas municipais de Oleiros enviáronnos xa os seis exemplares de Fahrenheit 451 que precisabamos para atender a demanda do club de lectura. Así que xa o sabes,  clubista, se ainda non tes o teu exemplar, ponte en contacto con María Xesús (LC1) e empeza a ler canto antes esta interesantísima obra de Ray Bradbury.

5/11/14

O concello de Paradela tamén vos invita a escribir e concursar

Xa sabedes que sempre que podo vos transmito as amables invitacións a ler, escribir e concursar que de vez en cando me chegan ao correo electrónico. A derradeira procede do concello de Paradela, que vos dá de prazo ata o 30 de novembro para participar na XX edición do seu certame Manuel Orestes Rodríguez López. Tendes dúas modalidades, narrativa e poesía, a escoller, e un primeiro premio para cada unha delas de 600€.

Procedencia da imaxe
Bases do certame Manuel Orestes Rodríguez López

29/10/14

Lalín convoca unha nova edición do concurso "Dillo a quen maltrata"
  O Concello de Lalín invítanos  a participar nunha nova edición dos concursos de cartas e tuits contra a violencia de xénero.  Para o primeiro, o concurso de cartas, temos que escribir iso, unha carta sobre o tema da violencia contra as mulleres, que ocupe como máximo dous folios en letra tipo Arial e tamaño 12, e enviala ao concello de Lalín (mirade a dirección e a ficha de inscripción no link que vos poño ao remate do post) antes do 5 de novembro.

Para o concurso de tuits temos algo máis de tempo, ata o 12 de novembro. Ata ese momento poderemos enviar os nosos tuits co hastag #lalinsenviolencia e facer mención da nosa participación a @eigualdad e a @ConcellodeLalin.
Imprescindible que leades as bases de cada un dos concursos premendo nos links seguintes:
Bases do concurso de cartas e ficha de inscripción
Bases do concurso de tuits

24/10/14

O Club de Lectura (nivel 1) comenzou a ler "A evolución de Calpurnia Tate"

A eficacia e xenerosidade   das bibliotecas municipais de Oleiros permitiu que todos os socios e socias do  Club de Lectura (nivel 1) dispuxesen rapidamente dos dez exemplares da obra de Jacqueline Kelly que precisaban para dar comenzo á aventura lectora do presente curso. Conste que os ánimos están moi altos, como podedes comprobar no documento gráfico que incorporo a este post e que mostra as caras felices dos e das "clubistas" o día da súa primeira reunión, o pasado xoves 16 de outubro.


Procedencia da imaxe

21/10/14

Cambio de plans: o Club de Lectura lerá "Farenheit 451"Procedencia da imaxeNovela de xadrez queda para máis adiante, cando consigamos xuntar todos os exemplares que precisamos. E  polo mesmo camiño vai La bibliotecaria de Auschwitz, obra tamén moi apetecida pol@s clubistas,  da cal nós só temos un mísero exemplar e as bibliotecas municipais catro, todos prestados. Así que arrancaremos con Farenheit 451, de Ray Bradbury, unha das máis famosas distopías literarias e unha obra da que me atrevo a dicir que hai que ler antes de cumplir os 18. Vaia un mundo de pesadelo nos pinta Ray Bradbury nesta novela. Imaxinádevos: os libros están prohibidos por orde gobernamental porque a xente que le é un perigo, igual se lle dá por pensar e volverse crítica contra os manda-mais. Así que se forma un corpo de bombeiros que ten como misión non apagar lumes senón provocalos empregando como combustible o papel dos libros. 451,  a temperatura á que o papel se inflama e arde, será precisamente o anagrama dese particular e nada atractivo corpo de bombeiros.

En 1966 François Truffaut adaptou esta novela ao cine. Non está demais, penso eu, que lle botemos unha ollada á escena inicial desta película "para entrar en ambiente". 

                          


Para saber máis sobre esta obra recoméndovos un artigo que apareceu en El País hai un ano: Un mundo sin libros: Farenheit 451

23/6/14

O Club de Lectura despídese con festa

Non estabamos todas (nin todos) as que somos pero as  ausencias estaban ben xustificadas: dúas  actividades extraescolares, unha delas en Alemaña, nada menos. En fin, Sara Cotelo insistiu en que eu tamén posara para as fotos de despedida e aí estamos todas e todos, que se di agora, no remate da festa que celebramos o pasado día 19 no segundo recreo. Esta vez case non tivemos tempo nin xeito de   falar de libros (xa sabedes: 20 minutos non dan para moito e falar coa boca chea non está ben visto)  pero penso que a todos nos quedou clara unha cousa:  o próximo curso volveremos e retomaremos a nosa xa longa conversa sobre libros e autores. Ata ese momento, o club de lectura deséxavos a todas e todos  improbables lectores deste blog un feliz verán. 

9/6/14

Para leer a Gabriel García Márquez: "Del amor y otros demonios"Outra obra de García Márquez para ir collendo ideas de cara ao verán. Esta vez trátase dunha noveliña que o autor colombiano publicou hai vinte anos, en 1994. Dun dos exemplares que temos á vosa disposición na biblioteca copio o seguinte texto:

El 26 de octubre de 1949 el reportero Gabriel García Márquez fue enviado al antiguo convento de Santa Clara, que iba a ser demolido para edificar sobre él un hotel de cinco estrellas, a presenciar el vaciado de las criptas funerarias y a cubrir la noticia. Se exhumaron los restos de un virrey del Perú y su amante secreta, u n obispo, varias abadesas, un bachiller de artes y una marquesa. Pero la sorpresa saltó al destapar la tercera hornacina del altar mayor: se desparramó una cabellera de color cobre, de veintidós metros y once centímetros de largo, perteneciente a una niña. En la lápida apenas se leía el nombre: Sierva María de Todos los Ángeles. «Mi abuela me contaba de niño la leyenda de una marquesita de doce años cuya cabellera le arrastraba como una cola de novia, que había muerto del mal de rabia por el mordisco de un perro, y era venerada en los pueblos del Caribe por sus muchos milagros. La idea de que esa tumba pudiera ser la suya fue mi noticia de aquel día, y el origen de este libro.» «Un perro cenizo con un lucero en la frente irrumpió en los vericuetos del mercado el primer domingo de diciembre, revolcó mesas de fritangas, desbarató tenderetes de indios y toldos de lotería, y de paso mordió a cuatro personas que se le atravesaron en el camino. Tres eran esclavos negros. La otra fue Sierva María de Todos los Ángeles, hija única del marqués de Casalduero, que había ido con una sirvienta mulata a comprar una ristra de cascabeles para la fiesta de sus doce años.»             

Nuria Mexuto Bautista gaña o primeiro premio no concurso de relatos do Centro Oceanográfico de Vigo

 
Procedencia da imaxe O pasado 5 de xuño recibiamos a boa nova de que unha alumna de 2º de ESO do noso instituto, Nuria Mexuto Bautista,  acababa de recibir nada menos que o primeiro premio do concurso de relatos que convocara o Instituto Oceanográfico de Vigo para conmemorar o centenario do Instituto Español de Oceanografía. Nuria conseguiu tan honrosa posición na categoría xuvenil, modalidade relato, cun conto titulado "O espello da vida". A listaxe dos demais premiados podedes vela premendo neste link. A nós só nos queda darlle os nosos parabéns a Nuria, cousa que facemos de todo corazón.

 

6/6/14

"Divergente" e "Insurgente" chegan á biblioteca

Respondendo a unha petición unánime do club de lectura, incorporamos aos nosos fondos os dous primeiros títulos da famosa saga de Verónica Roth  Divergente e Insurgente. En camiño están outros dous exemplares destes títulos e un de Leal, o  que nos queda para completar o trío de ases da escritora norteamericana.

En Página Dos, o programa de libros de TV2 podedes contemplar un vídeo con entevistas aos actores e director da versión cinematográfica de Divergente  así como o tráiler en castelán da cinta. Eu intentei incrustar o tal vídeo neste blog pero nin por esas. Menos mal que sempre nos queda youtube como fonte case inesgotable de tráilers diversos. 

            

26/5/14

Para ler a Gabriel García Márquez: "El amor en los tiempos del cólera"

Procedencia da imaxe


Pola presente quedades solemnemente  invitadas a ler "El amor en los tiempos del cólera", de Gabriel García Márquez. Desta pequena obra mestra rodouse hai xa uns anos unha versión cinematográfica, que eu non vin e da que sei que non está á altura da novela de García Márquez, pero cuxo tráiler me vén que nin pintado para que vos fagades unha idea do contido argumental de esta singular novela de amor.


 
             

23/5/14

Parabéns, Quino!Procedencia da imaxe


O blog das bibliotecas municipais de Oleiros publicaba onte a boa nova de que o humorista gráfico Quino (Arxentina, 1932), o xenial creador de Mafalda, acababa de recibir o premio Príncipe de Asturias de Comunicación 2014. Coa axilidade e eficacia que o caracteriza, o persoal das bibliotecas oleirenses montou una exposición  das obras de Quino na Biblioteca e Centro de Documentación da Muller "Rosalía de Castro" de Santa Cruz, que vos invitan a visitar. E se o preferides, recórdanvos que tamén podedes recoller títulos do debuxante arxentino en calquera das oito bibliotecas municipais.

A imaxes está sacada de Bibloleiros.

19/5/14

Novidades de Maio

Xa hai tempo que non lle dedicamos un post ás novidades. Por unha razón fundamental: non as hai. Andamos cos fondos moi xustos, aforrando aquí e alá, e, aparte dos libros para o club de lectura, neste curso pouco máis mercamos. Pero este mes fixemos un esforzo presupostario e compramos algúns títulos: cómic, ensaio, poesía, novela... Veño agora mesmo de Pinterest de colocar portadas e reseñas de todas estas adquisicións. E alí vos mando para que vexades unha exposición online dos novos libros que nos dispoñemos a colocar nos estantes:
Pinterest da biblioteca
As novidades de Maio
16/5/14

Na véspera da gran festa das letras galegas

Ven celebrar connosco a véspera do Día das Letras Galegas: visita a exposición que montamos nos paneis de entrada, consulta os macro-xornais que sobre Díaz Castro elaboraron os alumnos e alumnas de 1º de bacharelato e bótalle unha ollada, ou, mellor, le detidamente e degustándoos amodiño, como ten que ser, algúns dos poemas de Díaz Castro que atoparás en calquera dos sitios anteriores. E se queres máis, consulta a xenerosa listaxe de actividades que para esta moi sinalada data propoñen as Bibliotecas Municipais de Oleiros: preme na imaxe seguinte e escolle.

http://www.oleiros.org/c/document_library/get_file?p_l_id=32371&folderId=122717&name=DLFE-18502.pdf

12/5/14

"Adiviña quen son", "El americano impasible" e "Fever Pitch", no Recuncho de libros libres

"Adiviña quen son", de Beatrice Masini e Roberto Piumini; "El americano impasible", de Graham Green e "Fever Pitch", de Nick Hornby, incorpóranse hoxe ao noso Recuncho de Libros Libres. Se es alumno ou alumna do IES María Casares (ou nos ves facer unha visita) e  che interesa algún destes títulos, ou os tres, no Recuncho de Libros Libres podes atopalos (e collelos, sen máis).


Procedencia da imaxe


Procedencia da imaxe Procedencia da imaxe

5/5/14

Eh, tú, culo gordo

Contribúe a que frases como a que serve de título a este post (e que tomo prestada dun vídeo que logo veredes) non a volva a ouvir ninguén: participa no concurso de vídeos No hate  que convoca o Consello Europeo para loitar contra o acoso cibernético. Da web da campaña (nohate.es) copio a seguinte información:
Quien puede participar:

Jóvenes entre 15 y 29 años de edad, en el momento de la inscripción en el concurso.

Fecha de inicio

Puedes subir tus videos desde el 21 de marzo hasta el 31 de mayo de 2014.

Cómo participar 

Tienes que grabar un vídeo que transmita a los que lo vean que hay que estar atentos a la defensa de los derechos humanos y a cualquier forma de intolerancia en Internet. En la web de la Campaña contra la Intolerancia en Internet No Hate (www.nohate.es) encontrarás temas de interés.
Después lo subes a través de esta misma campaña y solo te queda esperar y ver los vídeos del resto de participantes y votar al que más te guste. Porque quienes participáis en el concurso y los visitantes de la web de la Campaña No Hate sois los que decidiréis los vídeos ganadores del concurso.
Cada participante podrá presentar un máximo de 5 videos.

Temática

Ya lo hemos indicado: queremos videos que animen al debate y a la movilización en defensa de los derechos humanos y lucha contra cualquier forma de intolerancia o discriminación. Que promuevan valores de tolerancia, convivencia, igualdad de trato, no discriminación y reconocimiento positivo de la diversidad.

Características de los videos

Los vídeos presentados podrán tener un máximo de un (1) minuto de duración, con un peso máximo de 100 MB.

+INFO WEB NOHATE: http://bit.ly/NMkM3W
+INFO WEB INJUVE: http://bit.ly/19yuNX2

Premio

Los 10 videos más votados a lo largo del concurso, tendrán como premio una tablet multitáctil. Ver modelo en las bases!!

Fechas

INICIO: 21 de Mar de 2014 a las 00:00h
FIN: 31 de May de 2014 a las 23:59h

Espero que apareza por aquí o vídeo que leva por título "Eh, tú, culo gordo", que vos pode servir de exemplo. Máis vídeos na páxina do concurso: http://www.nohate.es/cms/concurso/
28/4/14

In memoriam: Gabriel García Márquez

O 17 deste mes de abril morría Gabriel García Márquez, o xenial autor de Cien años de soledad, entre outras obras. Pois ben, recompilamos aquí e alá anacos da abundantísima información que nos proporcionaron os xornais sobre o escritor colombiano, a súa vida e obra;  sacamos dos estantes un exemplar de todas as obras súas das que dispoñiamos; copiamos varias pasaxes destas, e, con todo isto, montamos dúas humildes exposicións: una na entrada da biblioteca e outra no panel do vestíbulo. Animádevos e parádevos uns minutos a contemplalas. E se tendes máis que uns minutos, que vos parece empezar a ler Cien años de soledad, a obra maestra de Gabo? Dela dixo Mario Vargas Llosa, outro Nobel, que non se levaba moi ben que digamos con García Márquez, o seguinte: "[Cien años de soledad es] uno de los casos raros de la obra literaria mayor contemporánea que todos pueden entender y gozar”.

As fotos corresponden á exposición do vestíbulo.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...